Położyć kres erze min

Polska Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych i Broni Kasetowej.

 

Aktualności

Tramwaj PCK, czyli ruchoma galeria sztuki na ulicach stolicy

W dniu 8 marca na terenie Warszawy odbyła się nietypowa akcja zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Tramwajami Warszawskimi. Po ulicach stolicy przez kilka godzin jeździł zabytkowy tramwaj promujący kampanię „Położyć kres erze min”. W tramwaju można było obejrzeć wystawę zdjęć „Miss Landmine” oraz uzyskać informacje dotyczące globalnego problemu jaki stanowią dla ludności cywilnej miny przeciwpiechotne

zobacz więcej »


Czy kobiety mogą przezwyciężyć wojnę ... ?"
  - ruchoma galeria sztuki na ulicach stolicy w Święto Kobiet

8 marca (niedziela) w Światowy Dzień Kobiet na ulice Warszawy wyjedzie historyczny tramwaj z nietypowym ładunkiem. Jego wagony staną się na kilka godzin ruchomą galerią sztuki w której wnętrzu znajdzie się kontrowersyjna wystawa zdjęć „Miss Landmine” ukazująca kobiety – ofiary wojny, w sposób odmienny od znanych nam strasznych i przygnębiających obrazów konfliktów zbrojnych, zniszczeń i ofiar.

zobacz więcej »


Miss Landmine - Okaleczone Piękno

Polski Czerwony Krzyż oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zapraszają do Galerii INTERIOR WBP na wystawę fotografii: "Miss Landmine - Okaleczone Piękno". Na wystawie prezentujemy zbiór poruszających fotografii przedstawiających kobiety - ofiary min przeciwpiechotnych. Autorem zdjęć oraz twórcą projektu konkursu Miss Landmine jest...

zobacz więcej »


"Autobus do świata bez min i broni kasetowej przyjeżdża do Polski!
Czy zdążymy wsiąść?"

W listopadzie do Polski przyjadą Branislav Kapetanović z Serbii i Firoz Ali Alizada z Afganistanu - niepełnosprawni, ofiary bomb kasetowych i min przeciwpiechotnych. Poprosili oni o spotkanie z ministrem Sikorskim oraz innymi urzędnikami. Chcą przekonać Polskę do zaprzestania używania tych niehumanitarnych broni...

zobacz więcej »


Miny przeciwpiechotne - broń z przeszłości

Podpisując konwencję ottawską, Polska zgodziła się nie produkować min przeciwpiechotnych. Ale dotąd nie odważyła się ratyfikować tego traktatu - pisze jordański książę Mired Bin Raad al Hussein. Moja misja do Polski w zeszłym miesiącu odbyła się w bardzo ważnym momencie. Przyjechałem do Polski, aby zachęcić jej przywódców do pozbycia się min przeciwpiechotnych...

zobacz więcej »


Książe Mired Raada Al-Hussein, członek jordańskiej rodziny królewskiej, przybywa z oficjalną wizytą do Polski by dowiedzieć się czemu nadal składujemy miny przeciwpiechotne

W dniach 26-27 sierpnia z wizytą do Polski przybędzie z Jordanii Książe Mired Raad Al-Hussein. Wizyta ma charakter oficjalny, a jej celem jest uzyskanie odpowiedzi polskich władz na pytanie dlaczego do dnia dzisiejszego nasz kraj nie ratyfikował Konwencji Ottawskiej o zakazie używania, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych, z grudnia 1997r. Podczas planowanych spotkań Książe Mired będzie starał się nakłonić przedstawicieli polskich władz do niezwłocznej ratyfikacji Konwencji.

zobacz więcej »


Sukces w Dublinie! Konwencja o zakazie broni kasetowej przyjęta

30 maja w Dublinie przyjęta została konwencja o całkowitym zakazie broni kasetowej. Konwencja jest wynikiem trwającego od półtora roku procesu (tzw. procesu z Oslo). Ostateczny tekst umowy został uzgodniony 31 maja w Dublinie po trwających przez dwa tygodnie negocjacjach w których udział wzięły delegacje ponad 120 państw, organizacji rządowych i pozarządowych.

zobacz więcej »


Wystawa "Miss Landmine" w Krakowie

Od 8 maja br. wystawę "Miss Landmine", zorganizowaną przez Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Międzynarodową Kampanią na Rzecz Zakazu Min, można będzie oglądać w Krakowie. Wystawa ta jest częścią kampanii na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji o całkowitym zakazie min przeciwpiechotnych.

zobacz więcej »


19 kwietnia - Światowy Dzień Na Rzecz Zakazu Broni Kasetowej

Cały świat jednoczy się w demonstracjach dla wprowadzenia zakazu broni kasetowej.

Dokładnie miesiąc przed rozpoczęciem oficjalnych międzynarodowych negocjacji dotyczących stworzenia traktatu zakazującego broni kasetowej, organizacje z ponad 50 krajów wzywają państwa do wprowadzenia silnego międzynarodowego instrumentu, pozbawionego wyjątków, luk czy opóźnień. Światowy Dzień na Rzecz Zakazu - protesty i działania prowadzone od Azerbejdżanu po Zambie - ma skłonić władze do poparcia traktatu który nie tylko zakaże użycia, produkcji, składowania i przekazywania broni kasetowej, ale również zobowiąże państwa do oczyszczenia skażonych terenów oraz wprowadzi system opieki dla ludności przebywającej na terenach niebezpiecznych.

zobacz więcej »