Z uwagi na brak perspektyw na dalszy rozwój Grupy w Polskim Czerwonym Krzyżu postanowiliśmy przenieść naszą działalność do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Powołaliśmy przy Ochotniczej Straży Pożarnej Konin - Chorzeń Grupę Ratowniczą Konin.

Nasza dotychczasowa działalność poszerzy się o udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia i organizację ćwiczeń i manewrów jednostek OSP.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy naszym dotychczasowym przyjaciołom, za pomoc i wkład w siedmioletni proces budowania od podstaw zespołu ludzi, za którymi "można iść w ogień..."


Strona przeniesiona na:

http://www.konin-chorzen.osp.org.pl